Soms kom je er samen niet meer uit en verlang je naar een onafhankelijke, deskundige, betrouwbare derde de knoop doorhakt. Want je wilt verder. Je wilt niet eindeloos blijven ronddraaien in de cirkels van het eigen gelijk tegen het eigen gelijk van de ander. Je kan naar de rechter stappen. De rechter spreekt recht en geeft een vonnis. Maar je kan in Nederland ook een andere, minder openbare en particuliere weg kiezen.
Je kan een buitenstaander vragen het besluit te nemen, een vonnis te vellen of een oordeel uit te spreken. Het voordeel is vertrouwelijkheid, kostenbesparing en tijdwinst.
T
ète-â-Tète biedt u een uitweg.

Er zijn drie wegen:

Arbitrage

Wanneer twee of meer partijen een onafhankelijke derde wensen aan te stellen als scheidsrechter, en hem* vragen een vonnis te vellen, dan is arbitrage een mogelijkheid.
Er moet een arbitrage-overeenkomst zijn, of een arbitragebeding. De wet regelt de arbitrageprocedure (
klik).
Ons kantoor biedt zich aan voor het MKB, in huurzaken of burenkwesties en in consumentenzaken de scheidsrechter te zijn bij botsingen, disputen of conflicten die niet voor mediation geschikt zijn. De arbiter luistert naar alle kanten van het verhaal, geeft iedere partij ruim de gelegenheid de eigen zaak te bepleiten, en komt dan tot een uitspraak.
Onze arbiters zijn ervaren jurist, deskundig en neutraal.
Voor meer informatie kunt u een vrijblijvend en kosteloos kennismakingsgesprek aanvragen.

Bindend Advies

Een bindend advies kan ook een oplossing brengen in een dispuut. Ook hier wordt het oordeel, en dus de oplossing, meer in handen gelegd bij een derde. In dit geval een onafhankelijke en deskundige adviseur. Zijn* uitspraak is echter geen vonnis, zoals bij arbitrage. De verplichting komt voort uit de overeenkomst die partijen met elkaar aangaan.
Bindend advies is minder formeel dan arbitrage. Maar het woord bindend staat er niet voor niets: het advies is niet vrijblijvend en dient contractueel te worden uitgevoerd (vaststellingsovereenkomst).
Bij lastige knopen en onoplosbare dilemma's kan bindend advies een mogelijke oplossing bieden.
Ons kantoor biedt bindend advies aan van betrouwbare, deskundige en onafhankelijke professionals.
Voor meer informatie kunt u een vrijblijvend en kosteloos kennismakingsgesprek aanvragen.

Bemiddeling

De meest informele manier om een knoop door een derde te laten doorhakken is bemiddeling. Een bemiddelaar pendelt tussen de cliënten heen -en -weer. Hij* luistert aandachtig, stelt zich op de hoogte van de feiten, onderzoekt de belangen en zoekt naar mogelijkheden en richtingen waarmee beider belangen optimaal worden gediend.
Na deze onderzoeks -en hoorfase komt de bemiddelaar tot een conclusie, en daarmee tot een advies. Het advies is niet bindend. De cliënten kunnen het advies naast zich neerleggen en nieuwe wegen zoeken tot een oplossing te komen (rechter, arbitrage, bindend advies of
mediation).
Zijn cliënten het met het advies eens dan leggen ze dat vast is een
vaststellingsovereenkomst.

Voor meer informatie kunt u een vrijblijvend en kosteloos kennismakingsgesprek aanvragen.
* Waar "hij" staat kan ook "zij" staan