Stacks Image 9
Een mediator zet zich voor 100% in om mensen in een eerlijk gesprek te brengen en te houden. Hij helpt bij het zoeken naar de werkelijke (vaak onderliggende) oorzaken van de onenigheid. Een mediator vermijdt kwetsende taal, onprettige dreiging of druk. Ieder krijgt niettemin de vrijheid alles te uiten dat geuit moet worden. Een mediator kan goed samenwerken met advocaten, maar vraagt hen ook zich afzijdig te houden zolang de mediation loopt. Mediators maken een noodzakelijk -en soms stevig- gesprek mogelijk, bewaken de veiligheid en de voortgang en vermijden daarom onnodige stagnatie of omwegen. Het motto van uw mediator: cut the crap, let's go forward...
Hein van Meeteren

Wat doet de Mediator?

De mediator is een professionele gespreksbegeleider. Hij* rondde een academische studie af plus een intensieve beroepsopleiding. Daarnaast heeft hij zich gespecialiseerd. De mediator kiest geen partij en luistert zorgvuldig naar alle kanten van het verhaal. Hij zorgt ervoor dat het gesprek ordelijk en gestructureerd verloopt. Hij bouwt ruimte in voor emoties, voor het raadplegen van experts, bedenktijd en bezinning. De mediator zoekt met zijn cliënten naar de redenen waarom dingen niet goed zijn gegaan en stuurt naar de échte oorzaken van de controverse. Hierbij bewaakt hij zorgvuldig het gespreksklimaat, zodat de gespreksdeelnemers zich veilig voelen. Want alleen in een veilige, open en directe atmosfeer kunnen de onderwerpen die besproken moeten worden tot hun recht komen.

Wie is uw Mediator?


Uw mediator is Mr. Hein Westerouen van Meeteren, jurist, en filosoof. In 1996 en 1997 opgeleid tot professioneel mediator en geregistreerd bij de Mediatorsfederatie Nederland (MfN, klik). Hij specialiseerde zich in ondernemingsproblemen, familiebedrijven, arbeidskwesties en echtscheidingen. Ook ontslagzaken, samenwerkingswrijvingen, spanningen in maatschappen of vennootschappen, of andere zakelijke problemen zijn bij hem in goede handen. In 2015 rondde hij de specialisatie Mediator in Strafzaken af. Slachtoffers en verdachten (of daders) kunnen bij de mediator terecht voor een open en veilig gesprek. Hierbij gaat het niet om de schuldvraag, maar staat inzicht, eventueel begrip of verzoening centraal. Zodat een streep getrokken kan worden en elk weer verder kan met het leven.

Dus voor ouderschapsplannen, zorgregelingen, alimentatie en boedelverdeling/afwikkeling, omgang met de kinderen, erfeniskwesties en andere noodzakelijke afspraken staat zijn kantoor voor u open.
Het Stappenplan
  1. U zoekt contact via telefoon of email (zie contactpagina)
  2. Eerste oriënterende/afstemmende gesprek van maximaal half uur
  3. Indien we verder gaan: afspraak voor eerste gesprek: procedure, spelregels, kosten: alles wordt helder
  4. Mediationovereenkomst tekenen en zorgvuldig onderzoeken wat er aan de hand is
  5. Problemen uit het verleden aanpakken en stap voor stap in de richting van oplossing werken
  6. Vastleggen van oplossing in overeenkomst en eventuele executoriale titel (homologatie)
  7. Afsluiting

* Waar hij staat kan ook zij staan